ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕБЕЛИ ОТ 25 ГОДИНИ

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи условия за ползване на услугите на "СОЛВЕНТ" ЕООД

 

ВНИМАНИЕ!
Моля, прочете внимателно всички условия за ползване на стоките и услугите на mebelisolvent.com преди да използвате този уебсайт. Тези  ОБЩИ УСЛОВИЯ обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайтa: www.mebelisolvent.com. При влизане в уебсайта / както и при натискане на електронна препратка, бутон, chek box или какъвто и да било обект от сайта/ с изключение на линка към настоящите Общи условия, Вие декларирате и заявявате че сте запознат с Общите условия на сайта и се задължавате да ги спазвате със самото ползване на услугите предоставяни посредством уебсайта. В случай че не приемате упоменатите Общи условия, моля не използвайте този уебсайт.

 

ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦА: 
"СОЛВЕНТ" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.Н.Петков 1, в Агенция по вписванията с ЕИК: 117675918; тел. 0895547489; електронна поща: [email protected], представлявано от Пламен Иванов Кръстев.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ДЕФИНИЦИИ
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ /GDPR/
V. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
VI. СТОКИ / УСЛУГИ И ЦЕНИ
VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
IX.  ПРОГРАМА "ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ"
X. ПОРЪЧКИ
XI. НЕСТАНДАРТНИ ПОРЪЧКИ
XII. ПОРЪЧКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ
XIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
XIV. ДОСТАВКА НА СТОКА
XV. ФАКТУРИРАНЕ - ПЛАЩАНЕ
XVI. РЕКЛАМАЦИЯ
XVII. БИСКВИТКИ /COOKIES/ И РЕМАРКЕТИНГ

 

I. ДЕФИНИЦИИ:

1.  Сайт - електронният магазин, хостван на уеб адреса mebelisolvent.com и неговите поддомейни.
2.  Платформа - сайта или мобилното приложение на mebelisolvent.com
3.  Съдържание - цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство имащо връзка с Интернет.
•Съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към MEBELISOLVENT, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•Всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на MEBELISOLVENT на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
•Информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Търговеца в определен период от време;
•Информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките, Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът има сключени под някаква форма патньорски договори;
4.  Търговец - mebelisolvent.com или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на платформата.
5.  Потребител - всяко физическо лице навършило 18 години, юридическо лице  или друго правно образувание, което се е регистрирало на платформата, и което чрез завършването на процеса по създаване на акаунт е дало съгласието си относно определените в секцията "Общи условия" клаузи.
6.  Клиент - физическо лице навършило 18 години, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия на mebelisolvent.com
7.  Акаунт - раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
8.  Любими - раздел в Акаунта, който позволява на Клиента/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, от които се интересува или  желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от MEBELISOLVENT за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
9.  Моята количка - секция в Акаунта, която позволява на Клиента/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.
10.  Стоки и Услуги - всеки продукт или услуга, намиращи се на Платформата, включително продкти и услуги, упоменати в Поръчката, които се предоставят от Търговеца в резултат на сключен Договор.
11.  Спецификации - всички характеристики и описания на Стоките и Услугите, така, както са посочени в описанието им.
12.  Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между MEBELISOLVENT и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Търговеца през Платформата, намерението си за закупуване на Стоки /Услуги от Платформата.
13.  Договор - представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Платформата.
14.  Трансакция - действието от страна на MEBELISOLVENT по възстановяване на платена от Клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
15.  Кампания - всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката MEBELISOLVENT или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в платформата, за определен период от време, посочен от Търговеца.
16.  Търговски съобщения -  всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията ''Акаунт/ Моята количка'' или в секцията ''Акаунт/ Любими'', както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "СОЛВЕНТ" ЕООД като собственик на домейни mebelisolvent.com по силата на сключени договори за лицензия на търговска марка от 19.11.2018г. от една страна и Потребителите на електронни /Интернет/ страници и услуги предлагащи се от сайтa mebelisolvent.com, както и отношенията със тях при използване на информационните и търговски услуги предлагани от "СОЛВЕНТ" ЕООД.
Общите условия представляват установени разпоредби, които уреждат отношенията между Собственика и Потребителите по договор за покупко-продажба от разстояние. Условията са задължителни за всички Потребители на уебсайта и пораждат правно действие между страните след като Потребителят заяви, че приема Общите условия и не ги oспори до момента в който му е предадена стоката.

Собственикът предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Стоки и/или Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите общи условия, Законодателството на Република България и Европейския съюз, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в уебсайта изисквания за конкретни услуги.
Собственикът не носи отговорност  ако Потребитeлят не може да осъществи достъп поради проблем извън контрола на Собственика .
Mebelisolvent.com само предоставя информация на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Mebelisolvent.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация съдържаща се в тях.
Потребителя е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които mebelisolvent.com  се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него e-mail адрес/телефон за контакти  или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на поръчка до адреса на потребителя.

MEBELISOLVENT си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени свързани с начина, по който уебсайта функционира или с цел отразяване на всякакви промени в законовите изисквания. В случай на такива видове промяна, ние ще публикуваме на платформата изменената версия на Документа. Документът влиза в сила от момента на публикуването му в Платформата. Към всяка сделка през платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора между Търговеца и Клиента. Поради горепосочените причини Ви молим, периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

 

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА  СОБСТВЕНОСT

Съдържанието, съгласно определението в глава ''Дефиниции'', включително логото, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийното съдържание на Платформата  са изключителна собственост на MEBELISOLVENT.

 • MEBELISOLVENT има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 • Нищо в сключения между MEBELISOLVENT и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на MEBELISOLVENT, потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, право на собственост на MEBELISOLVENT. Клиентът няма право да прехвърля, продава и разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане /копиране/, изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на MEBELISOLVENT.
 • Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 • Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на MEBELISOLVENT. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между MEBELISOLVENT и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на MEBELISOLVENT, който съответно има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 • Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от MEBELISOLVENT.

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основни понятия:

„Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, както и всяка друга информация, която се определя от приложимото право като лични данни;

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 • С посещението си в уебсайта и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че Собственикът има право да събира и използва информация относно съответния Потребител, без значение дали лицето е регистрирано като Потребител на сайта или не, при спазване изискванията на Общия Регламент за защита наличните данни №2016/679, Закона за защита на личинте данни и свързаните с него подзаконовите актове. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация относно лични данни, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва всички данни, които потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта, участване в промоции, томболи, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че му е известно, че предоставените от него лични данни  се обработват от Собственика  законосъобразно, на законно правно основание включително и заявено съгласие от Потребителя, като  лични данни ще бъдат използвани като  бъдат включвани в база данни; като бъдат използвани за или във връзка с управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна, маркетингова, рекламна дейност и всякакъв друг вид дейности. С посещението си в уебсайта Потребителят заявява, че е уведомен от Собственика за правото на достъп до данните, начина на съхранение и сферата на ползването им.

 

 • Собственикът е администратор на лични данни, осигурява защитата на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия, потребителите се съгласяват, че собственикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на сайта и електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с потребителите; управление на поръчките, доставяне на стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на собственика и потребителите; измерване на ефективността на услугите на собственика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на собственика и друга подобна информация по поща, телефон и/или електронна поща; директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.  С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Собственикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Собственикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на стоките).

 

 • Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до собственика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места потребител може да се свърже със собственика в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

 

На основание ОРЗЛД 2016/679, Потребителят има право:

•Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от Собственика, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;
• Да поиска копие от своите лични данни от Собственика;
• Да иска от Собственика коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
• Да изиска от Собственика изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
• Да иска от Собственика ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
• Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
• Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
• Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
• Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
• Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до Собственика;
• Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
• Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

 • По всяко време Потребител би могъл да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Собственика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати съобщение за това на електронна поща: [email protected].

С приемането на Общите условия, Потребителите изрично дават съгласието си Собственикът да им изпраща на предоставените адрес, електронна поща и телефон за контакт: търговски съобщения; информация; материали и т.н., посочени в настоящите Общи условия. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл.6, ал.4 от Закона за електронната търговия, както и за потвърждение за изпълнението на задължението на Собственика  по чл.49 във връзка с предоставяне на информация по чл. 47 от Закона за защита на потребителите. Под „съгласие“ Собственикът ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време. Съгласие на субекта на лични данни се изисква винаги, когато не съществува алтернативно правно основание за обработването.

 

 • ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Личните данни се обработват от Собственика законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели с оглед естеството на създадените отношения регламентирани с настоящите Общи условия. Личните данни, които администраторът събира са ограничени до това, което е необходимо за съответната цел на обработване. Собственикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от регистрирания Потребител при регистрацията, Собственикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Ограниченията по изречение четвърто по-горе не се прилагат, в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Собственикът има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство. Срокът за съхранение на данните се определя от Собственика в рамките на давностния срок за всяка една евентуална претенция за защита права произтичащи от създадените с оглед настоящите Общи условия отношения между Потребител и Собственик , освен ако не е налице друго законово основание за съхраняване за по-дълъг срок.

Извън описаните в настоящите Общи условия и Декларацията за поверителност случаи, Собственикът се задължава да НЕ разкрива никаква лична информация за Потребителя и да НЕ предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.

 

V. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

 • MEBELISOLVENT си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на MEBELISOLVENT по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към служител на MEBELISOLVENT на посоченият телефон за контакт, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. MEBELISOLVENT не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговите основания.
 • Комуникацията с Търговеца може да се осъществи на посочените на Платформата адреси и телефон за връзка в раздел ''Контакти''.
 • MEBELISOLVENT може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
 • В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към MEBELISOLVENT се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите свързани с подобни плащания са за сметка на Клиента. MEBELISOLVENT препоръчва на своите Клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от MEBELISOLVENT.
 • Всички изображения, поместени на Платформата имат за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят абсолютно точно на външния вид на съответната Стока. Търговецът не носи отговорност за такива несъответствия.

Аксесоарите изобразени на 3D визуализациите на изделията не се включват в центата на продукта, освен ако не са упоменати в характеристиката на съответния продукт.

 

VI. СТОКИ / УСЛУГИ И ЦЕНИ

 

Представяни стоки и услуги на Сайта:

 • Информацията за стоките в Сайта е разпределена по категории и подкатегории; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и кратко описание с допълнителна информация, целяща цялостно представяне на изделието за улеснение на Потребителите при покупката на продукта.
 • Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен 20% ДДС за единична бройка. Търговеца си запазва правото да променя цените, обявени в онлайн магазина по всяко време. В случай на промяна на цената на дадено изделие, в сила ецената на изделието към момента на потвърждаване на поръчката.
 • Промоциите/ намаленията се отнасят за съответния календарен месец. Цената на промоционалните продукти се изменя ежеседмично, като процентното/ценовото разграничение е изрично посочено в индивидуалното описание на предлагания промоционален продукт.

 

MEBELISOLVENT има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

 

VII.  ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Клиента ИМА право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл.55 /здрава стока/ от Закона за защита на потребителите.
 • Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка, следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването ѝ. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането ѝ в склад на /от Служител на/ Търговеца.
 •  При отказ от направена поръчка и възстановяване на суми във връзка с извършени плащания с банкова карта се извършва следната процедура:
  - В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Клиента НЯМА право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • Силно наранени изделия не подлежат на връщане;
 • Заплатени суми за допълнителни услуги /разнос и монтаж/ не се възстановяват;
 • За съдействие по демонтаж и/или разнос при връщане на стоката, потребителят заплаща допълнително тези услуги.
 • При доставка на Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

С всяка поръчка на Стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, MEBELISOLVENT сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. MEBELISOLVENT препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от оторизиран фирмен сервиз/служител. При неизползване на услугата "Монтаж", Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие /последователност/ с приложената към артикула монтажна схема- AP /assembly plan/.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.
 Независимо от търговската гаранция, търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП, във вр.с чл.124, ал.1 и следващи от ЗЗП:

 • Потребителят губи правата си по предоставената гаранция:

 -  В случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;
 -   В случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка ( КП) от Клиента, качване на КП от Клиента, нараняване на Стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя;
- При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран избран от Клиента сервизен /монтажен/ център;
- В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите /от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, причинени от потребителя/;
- В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
- В случай че при отваряне на вече доставени пакети, Клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва да извършва монтаж на детайла/продукта;
- При не съдействие от страна на Потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното /снимков материал и др./;
- Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).
- Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.
- Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз.

Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. Задълженията на MEBELISOLVENT по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.

 

IX. ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ

Станете ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ на MEBELISOLVENT и имате шанса да спестявате при всяка Ваша покупка!

Всеки Клиент на сайта отговарящ на следните критерии:

•Физическо лице, навършило 18 годишна възраст;
•Регистрирало се в сайта mebelisolvent.com може да участва в инициативата "Лоялен клиент".

Всеки Клиент ще има възможност да натрупва оборот чрез покупките си и при достигане на определена сума да ползва процентни отстъпки за следващи покупки. Новите Клиенти започват да натрупват обороти по своя уникален клиентски номер още с първата си покупка.

Нивата за получаване на отстъпка са следните:

•при натрупване на оборот от 1 000 до 5 000лв. получавате 3% отстъпка за всички непромоционални стоки;
•при натрупване на оборот от 5 001 до 10 000лв. получавате 5% отстъпка за всички непромоционални стоки;
•при натрупване на оборот над 10 001лв. получавате 10% отстъпка за всички непромоционални стоки;

Включването в програмата се активира в момента, в който стойността на поръчките Ви  в онлайн магазина на MEBELISOLVENT /mebelisolvent.com/ надхвърли 1 000лв.
След осъществяването на тази първоначална покупка, Вашата персонална отстъпка ще бъде активирана и започвате да трупате бонус точки.
Отстъпката ще се ползва за всяка следваща покупка/поръчка.
Натрупването на суми по вашият уникален клиентски номер не е ограничено във времето.
Отстъпката не важи за стоки в акция, промоция, намаления, мо същите Ви натрупват бонус точки към Вашият актив.

 

X. ПОРЪЧКИ

 • Потребителят има право да поръчва всички Стоки/Услуги, посочени в Сайта на mebelisolvent.com. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида на изделията и количеството им, начина и срока за доставка, според предложените на Сайта възможности.
 • По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него Стоки и/или Услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със "СОЛВЕНТ" ЕООД или лицензиантите му, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

MEBELISOLVENT  има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, MEBELISOLVENT има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

XI. НЕСТАНДАРТНИ ПОРЪЧКИ

 

XII. ПОРЪЧКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ

В случай на плащане чрез виртуален ПОС терминал или плащане в банка, Собственикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са само и единствено за сметка на Потребителя. Цената на услугата може да бъде платена от потребител или от трето лице. При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от потребителя последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. След финализиране и потвърждаване на поръчката от Потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационна електронна поща, която потвърждава получаването на поръчката в системата на Собственика. Собственикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Собственика информация/потвърждение, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.

 • Всеки потребител, който желае да закупи чрез електронния магазина Стока на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта.

 

 • Право да кандидатства за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща цена, равна или по – голяма от 150 /сто и петдесет/ лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в on-line поръчката.

 

 • Кандидатстване за отпускане на кредит за покупка на стока от уебсайта се извършва: само в реално време /on-line/, само чрез уебсайта, само от регистриран потребител, посредством избор на "начин на плащане", след което се следва предвидената процедура.

 

 • Условията, на които потребителят следва да отговаря за да му бъде отпуснат кредит за покупка на стока от уебсайта се определят едностранно от съответната финансова институция, съобразно кредитната ѝ политика. Собственикът не участва по какъвто и да било начин в отпускането на кредита за покупка на стока от уебсайта, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит за покупка на стока от уебсайта, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит за покупка на стока от уебсайта, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Собственикът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина Стоки, се извършва само след като MEBELISOLVENT  бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който MEBELISOLVENT получи уведомлението от  предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока, Клиентът подписва Договора за потребителски кредит. Получаването на Стоката  се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. За повече информация свързана с условията на Unicredit Bullbank натиснете ТУК.

 

XIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона, която съответно се регистрира от самия него или от служител на MEBELISOLVENT от негово име. MEBELISOLVENT ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление MEBELISOLVENT прави по електронен път /e-mail/ или по телефона.

 

 • Търговецът има правото да не достави част или всички Стоки, и да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи MEBELISOLVENT уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката/Услугата.
 • Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването на уведомление /на електронната му поща или чрез SMS/.
 • Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Клиента.

 

     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 

 • Преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на уебсайта;
 • Взаимно съгласие на страните за прекратяването;
 • Форсмажорни обстоятелства - нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорното обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява  Договора без да дължи на другата страна обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 • Други предвидени в закона случаи.

 

XIV. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на „Търговците". При повече от три случая на невъзможност за уточняване на дата на доставка с Потребителя, относно доставката на конкретна поръчка по вина на последния, поръчката се анулира. Невъзможност за уточняване на дата на доставка може да се изразява в неосъществен телефонен разговор на посочения от Потребителя телефонен номер/номера, липса на предоставена възможност на служител на “Търговците ” да предложи дата на доставка и други подобни.

Искането за предварително отлагане може да се осъществи, както чрез телефонно обаждане на телефон: 0896600083, така и чрез електронно съобщение на е-mail: [email protected]. При неспазване на горепосоченият срок, важат общите правила за анулиране на поръчки. Неявяването  на уговорената дата  от страна на клиента (потребител), автоматично води до начисляване на транспортни разходи (в размер на по 5 лв.)  за последващи допълнително уговорени доставки. В случай на три извършени доставки до адрес на клиента и неприета от страна на потребителя стока, поръчката се анулира.
* За неявяване /неприемане/ се счита: всяко неявяване, което не е заявено предварително или е заявено в деня на уговорената дата за доставка без основателна обективна причина или форсмажорно обстоятелство /наводнение, пожар, земетресение, смърт на лицето, негови близки или роднини/.

 • Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП. "Доставката се извършва до възможно най - близкото място до входа на блока или вратата на двора при къщи. За такова "място" се счита възможната най - близка точка, на която може да се паркира превозното средство на Търговеца." Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

MEBELISOLVENT  може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от MEBELISOLVENT информация, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Цената за доставка е посочена в "условия на доставка" и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.
Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

-Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура;

- Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива;

- Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

 • При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми Клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни. MEBELISOLVENT не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от MEBELISOLVENT обстоятелства.
 •  При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавнода уведоми сътрудник на MEBELISOLVENT на тел 0896600083 или електронна поща: [email protected]. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник на MEBELISOLVENT, Потребителят губи правото си на  констатираните и претенции за външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 • При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.
 • В случаите, когато от MEBELISOLVENT са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката MEBELISOLVENT не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
 • При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, MEBELISOLVENT се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

MEBELISOLVENT си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

MEBELISOLVENT извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 

XV. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 • Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 • Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от MEBELISOLVENT на стойност над 1000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

Потребителят може да извърши плащането на цената на стоката и/или услугата по един от следните начини или по различен, посочен в уебсайта начин:

 • Наложен платеж – заплащането се извършва в момента на доставката на стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от потребителя адрес за доставка и предаде стоката на потребителя. Цената на поръчката се заплаща на куриера/превозвача.
 • Чрез плащане чрез виртуален ПОС терминал с дебитна/кредитна карта – потребителят депозира сума, равна на стойността поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал.
 • По банков път по посочена от собственика банкова сметка.
 • Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото Българско Законодателство. Търговецът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

XVI. РЕКЛАМАЦИЯ

При всяко несъответствие на потребителската Стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация пред Собственика до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Задължението на Търговеца за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:


 - опит за ремонт от неоторизирано избрано от Търговеца лице;
- неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;
- дефект, причинен от неправилна или груба употреба;
- дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);

 • При връщане на закупена стока, същата  се изпраща на адреса на фирмата в гр. Русе, като разходите по транспорта до фирмата се покриват от клиента.
 • 100% възстановяване на парите се извършва, след като стоката бъде върната със стокова разписка /касова бележка/ и проверена от служител на собственика,  само при условие, че не е нарушен търговският вид или целостта на стоката /разкъсана опаковка, премахнати етикети и други/, в съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП.
 • При липса на предварително уведомяване за връщане на стока, MEBELISOLVENT си запазва правото да откаже рекламация.
 • При спор, който не може да бъде разрешен чрез взаимни отстъпки и спогодба, Потребителят може да се обърне към на КЗП или ОРС.

Връщане на закупена стока от онлайн магазина на MEBELISOLVENT става чрез попълване на формуляр за връщане на продукт , в който Потребителят заявява желанието си да върне закупената стока и съответните причини за връщането на изделието. Формуляр за връщане на стока можете да изтеглите от ТУК. Попълнен формуляр за връщане на стока или подаване на жалба може да се изпрати до адрес: гр. Русе, Алея "Бели Брези" 10, вх.4, ет.4 или на e-mail адрес: [email protected].

 

XVII. "БИСКВИТКИ" /COOKIES/ И РЕМАРКЕТИНГ

Този сайт използва бисквитки /cookies/. „Бисквитката“ е малък файл с данни, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Използваме „бисквитки“ за много цели – например, за да запомним предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направим рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброим колко посетители имаме на дадена страница, да ви помогнем да се регистрирате за услугите ни, да защитим данните ви или да запомним настройките ви за рекламите.

По какъв начин използваме бисквитките?
Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

• Бисквитки за производителност на сайта;
• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
• Биквитки за географско насочване;
• Бисквитки за регистрация;
• Бисквитки за рекламна дейност;
• Бисквитки на рекламодателите.

 

Контакти:

[email protected]

тел: 0895547489

 

 

 

Настоящите условия са в сила от 20.04.2019г.

 

 

 

 

 

Последно разгледани

Фирмен магазин

гр. Русе, ул. "Константин Димчев" 1, тел.: 0895 547 489


© 2024 „СОЛВЕНТ“ ЕООД   Всички права запазени!     Web Design & SEO by Zashev