ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕБЕЛИ ОТ 25 ГОДИНИ

Рекламации

При всяко несъответствие на потребителската Стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация пред Собственика до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Задължението на Търговеца за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:

- опит за ремонт от неоторизирано избрано от Търговеца лице;

- неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;

- дефект, причинен от неправилна или груба употреба;

- дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);

При връщане на закупена стока, същата се изпраща на адреса на фирмата в гр. Русе, като разходите по транспорта до фирмата се покриват от клиента.

100% възстановяване на парите се извършва, след като стоката бъде върната със стокова разписка /касова бележка/ и проверена от служител на собственика, само при условие, че не е нарушен търговският вид или целостта на стоката /разкъсана опаковка, премахнати етикети и други/, в съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП.

При липса на предварително уведомяване за връщане на стока, "СОЛВЕНТ" ЕООД си запазва правото да откаже рекламация.

При спор, който не може да бъде разрешен чрез взаимни отстъпки и спогодба, Потребителят може да се обърне към на КЗП или ОРС.

Връщане на закупена стока от онлайн магазина на "СОЛВЕНТ" ЕООД става чрез попълване на формуляр за връщане на продукт , в който Потребителят заявява желанието си да върне закупената стока и съответните причини за връщането на изделието. Формуляр за връщане на стока можете да изтеглите от ТУК. Попълнен формуляр за връщане на стока или подаване на жалба може да се изпрати на e-mail адрес: [email protected]. Адресът на който можете да изпратите стоката от рекламацията е: гр. Русе, бул. Липник 155, производствена база Солвент.

Последно разгледани

Фирмен магазин

гр. Русе, ул. "Константин Димчев" 1, тел.: 0895 547 489


© 2024 „СОЛВЕНТ“ ЕООД   Всички права запазени!     Web Design & SEO by Zashev